• Talk To Astrologers
 • Talk To Astrologers
 • product offer
 • Brihat Horoscope
 • Personalized Horoscope 2024
 1. Lang :

Mahagauri Mata - Navratri Eighth Day

Mahagauri Mata is worshipped on the eighth day of Navratri. Maa Mahagauri is known for fulfilling all the wishes of her devotees. Her name means: Maha’ - great/immense & ‘Gauri’ - white. As she is quite fair in complexion, she got this name ‘Mahagauri’.

About Mahagauri

Goddess Mahagauri has four arms and rides on a bull. One right arm stays in Abhaya Mudra, whereas second one carries the Trishul (trident); and one left arm holds the Damru (a small hand drum), the other one stays in Varada Mudra.

Legend

The tough penance of Maa Parvati to get Lord Shiva as her husband hampered her skin. Due to all the calamities of nature, her complexion got black. When Shiva accepted her, he cleaned all the dust and other impurities from her body in the river Ganga. Hence, her real complexion came out, which was extremely white. Therefore, she got this name ‘Maha Gauri’.

Astrological Aspect

Planet Rahu is ruled by the Mahagauri Maa. Worshipping her helps in pacifying the ill effects of this planet.

Mantras

ॐ देवी महागौर्यै नमः॥

Prarthana Mantra:

श्वेते वृषेसमारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः।
महागौरी शुभं दद्यान्महादेव प्रमोददा॥

Stuti:

या देवी सर्वभू‍तेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

Dhyana Mantra:

वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
सिंहारूढा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीम्॥
पूर्णन्दु निभाम् गौरी सोमचक्रस्थिताम् अष्टमम् महागौरी त्रिनेत्राम्।
वराभीतिकरां त्रिशूल डमरूधरां महागौरी भजेम्॥
पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल मण्डिताम्॥
प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् त्रैलोक्य मोहनम्।
कमनीयां लावण्यां मृणालां चन्दन गन्धलिप्ताम्॥

Stotra:

सर्वसङ्कट हन्त्री त्वंहि धन ऐश्वर्य प्रदायनीम्।
ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्॥
सुख शान्तिदात्री धन धान्य प्रदायनीम्।
डमरूवाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाम्यहम्॥
त्रैलोक्यमङ्गल त्वंहि तापत्रय हारिणीम्।
वददम् चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्॥

Kavacha Mantra:

ॐकारः पातु शीर्षो माँ, हीं बीजम् माँ, हृदयो।
क्लीं बीजम् सदापातु नभो गृहो च पादयो॥
ललाटम् कर्णो हुं बीजम् पातु महागौरी माँ नेत्रम्‌ घ्राणो।
कपोत चिबुको फट् पातु स्वाहा माँ सर्ववदनो॥

With this, we hope that you will make the best of Navratri’s eighth day. May Maha Gauri Mata blesses you with all the goodness of life.

Happy Navratri!

AstroSage on Mobile ALL MOBILE APPS

AstroSage TV SUBSCRIBE

   Buy Gemstones

   Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

   Buy Yantras

   Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

   Buy Navagrah Yantras

   Yantra to pacify planets and have a happy life .. get from AstroSage.com

   Buy Rudraksh

   Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com