1. மொழி :

அம்ரித் சித்தி யோகா 2021 நாட்கள்

அம்ரித் சித்தி யோகா 2021 நாட்கள் படி New Delhi, India

தேதி Start Time End Time
சனி கிழமை, 23 ஜனவரி 21:32:48 31:13:10
திங்கள் கிழமை, 25 ஜனவரி 07:12:49 25:55:40
வியாழன் கிழமை, 28 ஜனவரி 07:11:37 27:50:37
செவ்வாய் கிழமை, 16 பிப்ரவரி 20:57:01 30:58:19
சனி கிழமை, 20 பிப்ரவரி 06:55:41 32:43:40
திங்கள் கிழமை, 22 பிப்ரவரி 06:53:49 10:58:12
வியாழன் கிழமை, 25 பிப்ரவரி 06:50:55 13:17:57
செவ்வாய் கிழமை, 16 மார்ச் 06:30:28 31:31:39
சனி கிழமை, 20 மார்ச் 06:25:50 16:45:59
ஞாயிற்று கிழமை, 28 மார்ச் 17:36:33 30:15:24
செவ்வாய் கிழமை, 13 ஏப்ரல் 05:58:27 14:19:44
ஞாயிற்று கிழமை, 25 ஏப்ரல் 05:46:15 25:55:25
புதன் கிழமை, 28 ஏப்ரல் 17:13:39 29:42:36
ஞாயிற்று கிழமை, 23 மே 05:26:32 12:13:11
புதன் கிழமை, 26 மே 05:25:23 25:16:10
வெள்ளி கிழமை, 04 ஜூன் 20:47:29 29:22:57
புதன் கிழமை, 23 ஜூன் 05:24:03 11:48:41
வெள்ளி கிழமை, 02 ஜூலை 05:26:52 30:13:56
வெள்ளி கிழமை, 30 ஜூலை 05:40:58 14:02:54
திங்கள் கிழமை, 27 செப்டம்பர் 17:42:17 30:12:09
வியாழன் கிழமை, 30 செப்டம்பர் 25:33:31 30:13:44
சனி கிழமை, 23 அக்டோபர் 21:53:30 30:27:13
திங்கள் கிழமை, 25 அக்டோபர் 06:27:51 28:11:09
வியாழன் கிழமை, 28 அக்டோபர் 09:41:35 30:30:35
செவ்வாய் கிழமை, 16 நவம்பர் 20:15:06 30:44:53
சனி கிழமை, 20 நவம்பர் 06:47:15 31:36:18
திங்கள் கிழமை, 22 நவம்பர் 06:48:52 10:43:54
வியாழன் கிழமை, 25 நவம்பர் 06:51:16 18:49:34
செவ்வாய் கிழமை, 14 டிசம்பர் 07:05:17 28:40:21
சனி கிழமை, 18 டிசம்பர் 07:07:42 13:48:34
ஞாயிற்று கிழமை, 26 டிசம்பர் 29:26:08 31:12:06

According to the Vedic Astrology, Amrit Siddhi Yoga is considered to be one of the most auspicious Yogas.This Yoga is formed by the uncommon and subtle combinations of the stars and Nakshatras. The propitious Amrit Siddhi Yoga bestows upon you showers of divine grace.

It is widely believed that you should begin with all your providential events such as a new business venture or donating money for a charity, etc. Amrit Siddhi Yoga lines up all the opportune dates as well as the muhurats for you, so that all you have to do is to select a date where in you could commence on a new expedition which could prove favourable for you.

As per the astrologers, following are the reasons for a normal yoga to consider it as a Amrit Siddhi Yoga:

1.  If the hast (हस्त) nakshatra comes to fall on a Sunday.
2.  If the mrigashira (मृगशिरा) nakshatra comes to fall on a Monday.r
3.  If the ashwini (अश्विनी) nakshatra comes to fall on a Tuesday.
4.  If the anuradha (अनुराधा) nakshatra comes to fall on a Wednesday.
5.  If the Pushya (पुष्य ) nakshatra comes to fall on a Thursday.
6.  If the Revati (रेवती ) nakshatra comes to fall on a Friday.
7.  If the Rohini (रोहिणी ) nakshatra comes to fall on a Saturday.

DON’TS ON AMRIT SIDDHI YOGA:

If Amrit Siddhi Yoga falls on Tuesday, then auspicious events like Grih Pravesh (House Warming Ceremony) should not be done. Moreover, if this Yoga falls on Thursday, then occasions like marriage is forbidden. Apart from this, it is considered pretty inauspicious to travel on Saturdays in this yoga.

AstroSage on Mobile ALL MOBILE APPS

AstroSage TV SUBSCRIBE

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Navagrah Yantras

Yantra to pacify planets and have a happy life .. get from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com