1. மொழி :

Today Panchang: Panchangam

Change panchang date

சனி கிழமை, நவம்பர் 28, 2020 Panchang for New Delhi, India

Aaj ka panchang provides you the information of every single Muhurat, Sunrise and Sunset times, Moonrise and Moonset times based on your location. If you wish to do an auspicious work on any special day, you can check auspicious muhurat with the help of Daily Panchang. You need to insert below date and city as per your requirement to know the daily panchang of particular day:

Panchang For Today

பக்ஷம்
வளர்பிறை
வாரீயந - 09:20:54 வரை
சனி கிழமை

Sun And Moon Calculations

சூரியோதயம்
06:54:25
சூரியாஸ்தமனம்
17:23:54
சந்திரன்ராசி
மேஷம்
சந்திரௌதயம்
16:15:00
சந்திராஸ்தமனம்
Ritu
முன்பனி

இந்து சந்திர தேதி

சக வருஷம்
1942   சார்வரி
விக்ரமாதித்ய சகாப்தம்
2077
Kali Samvat
5122
பகற்காலம்
10:29:29
மாதம் அமாந்த
கார்த்திகை
மாதம் பூர்ணிமாந்த
கார்த்திகை

அபசகுணமான நேரம்

துர்முஹுர்த்தம்
06:54:25 07:36:23, இருந்து, 07:36:23 08:18:21, இருந்து
Kulika
07:36:23 08:18:21, இருந்து
Kantaka / Mrityu
11:48:10 12:30:08, இருந்து
ராகுகாலம்
09:31:47 10:50:28, இருந்து
Kalavela/Ardhayaam
13:12:06 13:54:04, இருந்து
யம கண்டம்
14:36:02 15:18:00, இருந்து
யம கண்டம்
13:27:51 14:46:32, இருந்து
Gulika Kaal Vela
06:54:25 08:13:06, இருந்து

மங்கள நேரம்

11:48:10 12:30:08, இருந்து

Disha Shoola

Disha Shoola
கிழக்கு

Chandrabalam and Tarabalam

Tara Bala
அஸ்வினி, பரணி, கார்த்திகை, ரோஹிணி, திருவாதிரை, பூசம், மகம், பூரம், உத்திரம், ஹஸ்தம், சுவாதி, அனுஷம், மூலம், பூராடம், உத்திராடம், திருவோணம், சதயம், உத்திரட்டாதி
Chandra Bala
மேஷம் , மிதுந, கடகம், துலா, வ்ருச்சிகம், கும்ப

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang is a Panchang used to know about the auspicious muhurat in a day. Panchang or Panchangam is a Hindu Calendar Indians use to check panchang in order to find out good time to start any new venture. It is very important to check for the right time as per the favourable nakshatra and planetary alignments before commencing any new work. Here we have given you some special Muhurats defined for a particular day to help you find a special time.

Hindu Calendar consists of 12 months like English Calender based on Astronomy. It contains 30 Tithis in a month with two Pakshas namely, Shukla Paksha and Krishna Paksha. It is also known as 'Almanac', an annual calendar. Before understanding how to check Aaj Ka Panchang or Daily Panchang, let's understand about Panchang first:

Panchangam

Panchang is a Vedic Calendar, which consists of five limbs. It is basically a process of obtaining time value in a tabular form. It consists of two words viz, 'Panch' and 'Ang'. Panch means 'Five' and 'Ang' means 'Limbs'. It has been derived by a Sanskrit word 'Panchangam'. The name of five limbs are Tithi, Vaar, Yog, Karan and Nakshatra. Vedic Astrology is basically divided into five fundamental parts, known as Panchang. Aaj Ka Panchang is a subpart of Panchang.

It is used by astrologers to chalk out the auspicious time to commence any new work. It can be used to judge birth chart or natal chart. It's been known by different names in different regions of India. For example: Hindi Panchang in North India, Marathi and Gujarati Panchang in Western India, Telugu Panchangam, Kannada Panchangam, Tamil Panchangam in South India and Bengali Panchang in East India. Panchang is also based on Nakshatras reading in the sky.

Calculation for Aaj Ka Panchang

Today's Panchangam is a table that provides you with an auspicious moment to perform any task. It is in a tabular format containing important dates and times in it. These dates are arranged in a manner so that each and every muhurat can be checked easily. These are based on astrological and astronomical facts about Nakshatra, movement of planets and their alignment in certain sign and nakshatra.

The calculation for finding an auspicious muhurat is to find the position of Moon in certain nakshatra or the placement of planet Moon in certain nakshatra in your natal chart. Other things taken into consideration while observing panchang are position or movement of planets, stars or nakshatra at a certain degree in certain sign. How these alignments are supposed to affect the life of a person at certain time period? It can be analysed by the proper reading of panchangam.

While casting a panchang, we need to understand first about the sidereal side of astrology in order to get an idea about position or movement of universal masses in certain sign and nakshatra. It includes a lot more mathematical calculation and perfect understanding of astronomical phenomenon.

Aaj ka Panchang is used to calculate the tithi, vaar, yog, karan and nakshatra of a particular day of a week. It is also used to find an auspicious muhurat on that particular day. Day Panchang can be used to check the exact time for Marriage, griha pravesh, starting of any new work etc. Day Panchang can provide you an idea about the exact day timing to perform any task. It can provide you the timing for medicinal treatment such as what can be the suitable timing to start taking medicine in order to cure yourself. By doing that, you can get rid of disease very soon and easily.

We can use Ephemeris also to check timing. It can provide you the monthly panchang including important dates and times. Hindu festivals are also based on the Panchang or the position of moon in certain sign and nakshatra.

Five Limbs of Day Panchang

As we have already talked about the five parts of Aaj Ka Panchang, now let's see in detail about the five parts or limbs. Panchang has 30 tithis consisting 15 each for Shukla and Krishna Paksha respectively. It has also 12 months like Gregorian calendar. The calculation for panchang is based on the movement of Sun and Moon in the sky in certain Nakshatra and sign. When moon enters into certain nakshatra during a poornima, next month of an year starts. Let's understand five parts of Panchang:

● Tithi

There are two pakshas defined in Vedic astrology. First paksha is Shukla or Bright Half and second paksha is Krishna or Dark Half. Both paksha has 15 tithis each. There are 30 tithis defined in Vedic astrology. If moon completes 12 degree in certain sign, then it will be one tithi of a particular month. Tithis are classified in 5 types in Vedic astrology viz, Nanda, Bhadra, Rikta, Jaya and Poorna.

● Vaar

The time difference between one sunrise to next sunrise is known as 'Vaar or Day' of a week. These are seven in number what we have described below.

● Yog

The summation of Longitude of Sun and Moon divided by 13 degree and 20 minutes is known as Yog. Yog, itself, gives the meaning as sum of two or more than two things. There are 27 Yogs defined in Vedic Astrology.

● Karan

The half of tithi is known as Tithi. If tithis are 30 then definitely Karan will be 60 in number. These are two types: Movable and Fixed. Movable Karans are 7 in number viz Baav, Balav, Kaulav, Tatilya, Gara, Vaanij, Vishti and Fixed karans are 4 in number namely, Shakuni, Chatuspad, Naag, Kitughna.

● Nakshatra

There are 27 Nakshatras in Astrology as well as Astronomy. It is also known as Stars.The name of 27 Nakshatras are as follows in sequence: Ashwini, Bharani, Krittika, rohini, Mrigshira, Ardra, Punarvasu, Pushya, Ashlesha, Magha, Poorva Phalguni, Uttar Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Vishakha, Anuradha, Jyeshtha, Mula, Poorva Ashada, Uttar Ashada, Sravan, Dhanistha, Shatbisha, Poorva Bhadrapad, Uttar Bhadrapad and Revati.

Name of Days in Daily Panchang

There are 30 days defined in a month and seven days in a week defined in Hindu Vedic Astrology. Mentioned below is the name of months, tithis and days defined as per the HIndu Calendar:

●  Name of Months: Chaitra, Vaisakha, Jyeshtha, Ashadh, Sharavan, Bhadra, Ashwin, Kartik, Margasheersh, Paush, Maagh, Phagun.
●  Name of Tithis
1.  Bright Half: Pratham, Dwitiya, Tritiya, Chaturthi, Panchmi, Shathi, Saptami, Ashtami, Navmi, Dashmi, Ekadashi, Dwadashi, Triyodashi, Chaturdashi, Poornima (Shukla Paksha)
2.  Dark Half: Pratham, Dwitiya, Tritiya, Chaturthi, Panchmi, Shathi, Saptami, Ashtami, Navmi, Dashmi, Ekadashi, Dwadashi, Triyodashi, Chaturdashi, Amavasya(Krishna Paksha)
●  Name of Days: Ravivar or Sunday (Rule by Sun), Somvaar or Monday (Ruled by Planet Moon), Mangalvaar or Tuesday (Ruled by Mars), Budhwar or Wednesday (Ruled by Mercury), Guruvar or Thursday (Ruled by Jupiter), Shukravar or Friday (Ruled by Venus), Shanivaar or Saturday (Ruled by Saturn).

Importance of Panchangam

As we have already described about Panchang and its significance in Indian Astrology. Now let's understand about the importance of Panchang in our daily life for day to day activities:

●  It can be used for day to day finance related major transactions or important financial deals.
●  It is used to find an auspicious time to perform any good act.
●  It is advisable to check first panchang while purchasing or selling your assets.
●  It can be used for finding a good time to wear a new gemstone or garment first time.
●  It is used while finding the muhurat for yagnopavit or upnayan sanskar.
●  It is used to find an auspicious time to get married.
●  It can be used to find good time to construct the house or entering into new house.
●  It is used to find muhurat for higher studies or long journeys related to profession.

Therefore, Daily panchang is very important to check for an auspicious moment. It is good if you start any new venture in your birth nakshatra that can fructify you with better results in future.

AstroSage on Mobile ALL MOBILE APPS

AstroSage TV SUBSCRIBE

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Navagrah Yantras

Yantra to pacify planets and have a happy life .. get from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com