1. மொழி :

பூர்ணிமா விரதம் 2021 தேதிகள்

முழு நிலா காலேண்டர் 2021 க்கன New Delhi, India

தேதி திருவிழாக்கள்
வியாழன் கிழமை, 28 ஜனவரி பவஷ் பூர்ணிமா விரதம
சனி கிழமை, 27 பிப்ரவரி மகா பூர்ணிமா விரதம்
ஞாயிற்று கிழமை, 28 மார்ச் பால்குன் பூர்ணிமா விரதம்
செவ்வாய் கிழமை, 27 ஏப்ரல் சித்ரா பூர்ணிமா விரதம
புதன் கிழமை, 26 மே வைஷாக் பூர்ணிமா விரதம்
வியாழன் கிழமை, 24 ஜூன் ஜீஷ்த பூர்ணிமா விரதம்
சனி கிழமை, 24 ஜூலை ஆஷாத பூர்ணிமா விரதம்
ஞாயிற்று கிழமை, 22 ஆகஸ்ட் சரவண பூர்ணிமா விரதம்
திங்கள் கிழமை, 20 செப்டம்பர் பத்ரபடா பூர்ணிமா விரதம்
புதன் கிழமை, 20 அக்டோபர் அஸ்வின் பூர்ணிமா விரதம்
வெள்ளி கிழமை, 19 நவம்பர் கார்திக் பூர்ணிமா விரதம்
ஞாயிற்று கிழமை, 19 டிசம்பர் மார்காஷிர்ஷ பூர்ணிமா விரதம்

Find a comprehensive list of Purnima dates on this page. We have accurately calculated these dates as per Hindu Panchang that cover all Purnimas such as Guru Purnima, Sharad Purnima, and Kartik Purnima. Purnima date that you find here are applicable for both North India and South India.

As per Hindu calendar, ‘Purnima’ is the day when the full moon occurs and marks the division between two lunar fortnights. The day is considered to be auspicious for new beginnings. ‘Purnima’ is a Nepali word which means full moon. As per Hindu calendar, lunar phase lasts when the sun, earth, and the moon are aligned in a straight line, which is known as a syzygy of the Sun-Earth-Moon system.

When the lunar month ends on full moon day, then the Hindu calendar is termed as Purnimanta or Purnimanta lunisolar calendar. This calendar is followed in the states of Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa, Punjab, Rajasthan, Jammu and Kashmir, and Madhya Pradesh.

When the lunar month ends on no moon day, then the Hindu calender is known as Amanta or Amanta lunisolar calendar. This calendar is followed in the states of Assam, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Tripura, and West Bengal.

Purnima: A Chance to Rise

A full moon is the third of the four primary phases of the Moon. A full moon occurs when the sun and the moon are separated by 180°. The full moon shows 100% lightning and can fall in with lunar eclipses. The energy is a little higher on this sacred day. If you are a spiritual seeker, then you become more peaceful. If you are lively, you become more joyous. On this auspicious day, your capabilities get quadrupled and more new opportunities head your way.

As per Hindu lunar calendar, all Purnima dates are important. But, Sharad Purnima is one of the festivals that is celebrated on the full moon day of the Hindu lunar month Ashwin. This day carries huge religious significance because Goddess Lakshmi was born on this day.

Meaning of Purnima

As per Monier Williams Sanskrit-English Dictionary, Purnima means the night or day of full moon. All full moon days are considered important. However, Guru Purnima is given special importance. The first full moon that comes after the summer solstice in the month of Ashadha is known as Guru Purnima. The day is seen as the transition of the first yogi or Adiyogi to the Adi Guru or the first Guru. Hence, the first yogi became the Adi Guru on this sacred day. This sacred day is celebrated when new opportunities opened up for the human race.

For a devotee, this day is like a shield of protection from mother nature. The day is also seen as a great time to receive profound blessings from the god. By receiving blessings on this day, you can transgress another dimension of existence, capability, and possibility.

Difference between Amavasya and Purnima

●  As per Hindu lunar calendar, Purnima is called full moon day while Amavasya is called no moon day or new moon day
●  When the moon is completely exposed to the sun, it is called Purnima, and when the earth completely blocks the moon from the sun, it is called Amavasya
●  As we all know that the moon revolves around the earth, and the time taken by the moon to complete one rotation around the earth is called a lunar month. During this period, New moon (Amavasya) and full moon (Purnima) occur and are separated by 14.765295 days in between
●  Evil powers and negative forces reign during Amavasya. On the contrary, positive forces and divine energy rule during Purnima. Hence, this is the reason, Purnima is considered to be highly auspicious in the Hindu tradition.

AstroSage on Mobile ALL MOBILE APPS

AstroSage TV SUBSCRIBE

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Navagrah Yantras

Yantra to pacify planets and have a happy life .. get from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com