• Varta Astrologers
 • Live Astrologers
 • Ravikishore
 • Esha
 • Poonam
 • Rakesh
 1. Lang :

Monthly Panchangam : [ಮಾಘ - ಫಾಲ್ಗುಣ]

2079 , Vikram Samvat

ಫೆಬ್ರವರಿ, 2023 Panchangam for New Delhi, Indiaಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ
8    29
ತಿಥಿ: ಅಷ್ಟಮಿ - 09:08:22 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಭರಣಿ - 20:21:52 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಶುಭ - 11:03:49 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಭವ - 09:08:22 ವರೆಗೆ, ಬಾಳವ - 21:36:27 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಮೇಷ - 26:47:03 ವರೆಗೆ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07:11:09
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 17:57:36
ಚಂದ್ರೋದಯ: 12:03:59
9    30
ತಿಥಿ: ನವಮಿ - 10:14:38 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಕೃತ್ತಿಕಾ - 22:15:52 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಶುಕ್ಲ - 10:47:17 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಕೌಳವ - 10:14:38 ವರೆಗೆ, ತೈತುಲ - 23:01:47 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07:10:41
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 17:58:27
ಚಂದ್ರೋದಯ: 12:41:00
10    31
ತಿಥಿ: ದಶಮಿ - 11:56:42 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ - 24:39:42 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಬ್ರಹ್ಮ - 10:57:36 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಗರಜ - 11:56:42 ವರೆಗೆ, ವಾಣಿಜ - 24:58:06 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07:10:10
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 17:59:16
ಚಂದ್ರೋದಯ: 13:20:59
11    1
ತಿಥಿ: ಏಕಾದಶಿ - 14:04:45 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಮೃಗಶಿರ - 27:23:37 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಇಂದ್ರ - 11:27:42 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ವಿಷ್ಟಿ (ಭದ್ರ) - 14:04:45 ವರೆಗೆ, ಭವ - 27:15:26 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ - 13:59:45 ವರೆಗೆ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07:09:40
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:00:05
ಚಂದ್ರೋದಯ: 14:05:59
12    2
ತಿಥಿ: ದ್ವಾದಶಿ - 16:28:59 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಆರ್ದ್ರ - 30:18:31 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ವೈಧೃತಿ - 12:10:33 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಬಾಳವ - 16:28:59 ವರೆಗೆ, ಕೌಳವ - 29:44:23 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07:09:06
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:00:54
ಚಂದ್ರೋದಯ: 14:54:59
13    3
ತಿಥಿ: ತ್ರಯೋದಶಿ - 19:00:44 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು - ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ವಿಷ್ಕುಂಭ - 12:59:57 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ತೈತುಲ - 19:00:44 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ - 26:32:23 ವರೆಗೆ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07:08:32
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:01:43
ಚಂದ್ರೋದಯ: 15:48:59
14    4
ತಿಥಿ: ಚತುರ್ದಶಿ - 21:33:13 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು - 09:17:01 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಪ್ರೀತಿ - 13:50:59 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಗರಜ - 08:17:13 ವರೆಗೆ, ವಾಣಿಜ - 21:33:13 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07:07:57
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:02:31
ಚಂದ್ರೋದಯ: 16:44:00
15    5
ತಿಥಿ: ಹುಣ್ಣುಮೆ - 24:01:37 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಪುಷ್ಯ - 12:13:36 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಆಯುಷ್ಮಾನ್ - 14:39:57 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ವಿಷ್ಟಿ (ಭದ್ರ) - 10:48:11 ವರೆಗೆ, ಭವ - 24:01:37 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07:07:19
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:03:19
ಚಂದ್ರೋದಯ: 17:40:00
1    6
ತಿಥಿ: ಪ್ರಥಮ - 26:22:20 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಆಶ್ಲೇಷ - 15:04:25 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಸೌಭಾಗ್ಯ - 15:24:12 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಬಾಳವ - 13:13:09 ವರೆಗೆ, ಕೌಳವ - 26:22:20 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ - 15:04:25 ವರೆಗೆ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07:06:41
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:04:06
ಚಂದ್ರೋದಯ: 18:36:00
2    7
ತಿಥಿ: ದ್ವಿತೀಯ - 28:32:04 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಮಾಘಾ - 17:46:14 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಶೋಭನ - 16:01:25 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ತೈತುಲ - 15:28:48 ವರೆಗೆ, ಗರಜ - 28:32:04 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07:06:01
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:04:54
ಚಂದ್ರೋದಯ: 19:30:00
3    8
ತಿಥಿ: ತೃತೀಯ - 30:26:56 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ - 20:15:38 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಅತಿಗಂಡ - 16:29:08 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ವಾಣಿಜ - 17:31:39 ವರೆಗೆ, ವಿಷ್ಟಿ (ಭದ್ರ) - 30:26:56 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ - 26:50:33 ವರೆಗೆ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07:05:20
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:05:41
ಚಂದ್ರೋದಯ: 20:23:59
4    9
ತಿಥಿ: ಚತುರ್ಥಿ - ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ - 22:28:13 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಸುಕರ್ಮ - 16:44:13 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಭವ - 19:17:17 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07:04:38
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:06:27
ಚಂದ್ರೋದಯ: 21:18:00
4    10
ತಿಥಿ: ಚತುರ್ಥಿ - 08:01:59 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ - 24:18:34 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಧೃತಿ - 16:42:50 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಬಾಳವ - 08:01:59 ವರೆಗೆ, ಕೌಳವ - 20:40:18 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07:03:55
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:07:13
ಚಂದ್ರೋದಯ: 22:12:59
5    11
ತಿಥಿ: ಪಂಚಮಿ - 09:11:25 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ತ - 25:40:33 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಶೂಲ - 16:20:31 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ತೈತುಲ - 09:11:25 ವರೆಗೆ, ಗರಜ - 21:34:34 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ - 13:03:29 ವರೆಗೆ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07:03:11
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:08:01
ಚಂದ್ರೋದಯ: 23:08:59
6    12
ತಿಥಿ: ಷಷ್ಠಿ - 09:49:00 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಸ್ವಾತಿ - 26:28:06 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಗಂಡ - 15:32:37 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ವಾಣಿಜ - 09:49:00 ವರೆಗೆ, ವಿಷ್ಟಿ (ಭದ್ರ) - 21:54:01 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ತುಲಾ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07:02:25
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:08:45
ಚಂದ್ರೋದಯ: 24:08:59
7    13
ತಿಥಿ: ಸಪ್ತಮಿ - 09:49:01 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ವಿಶಾಖ - 26:36:17 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ವೃದ್ಧಿ - 14:14:55 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಭವ - 09:49:01 ವರೆಗೆ, ಬಾಳವ - 21:33:34 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ತುಲಾ - 20:38:08 ವರೆಗೆ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07:01:38
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:09:31
ಚಂದ್ರೋದಯ: 25:11:59
8    14
ತಿಥಿ: ಅಷ್ಟಮಿ - 09:07:21 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಅನುರಾಧ - 26:02:26 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಧ್ರುವ - 12:24:19 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಕೌಳವ - 09:07:21 ವರೆಗೆ, ತೈತುಲ - 20:30:18 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ವೃಷ್ಚಿಕ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07:00:50
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:10:15
ಚಂದ್ರೋದಯ: 26:18:00
9,10    15
ತಿಥಿ: ನವಮಿ - 07:42:27 ವರೆಗೆ, ದಶಮಿ - 29:35:52 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಜ್ಯೇಷ್ಟ - 24:46:56 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ವ್ಯಾಘಾತ - 09:59:37 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಗರಜ - 07:42:27 ವರೆಗೆ, ವಾಣಿಜ - 18:44:09 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ವೃಷ್ಚಿಕ - 24:46:56 ವರೆಗೆ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07:00:01
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:11:01
ಚಂದ್ರೋದಯ: 27:26:00
11    16
ತಿಥಿ: ಏಕಾದಶಿ - 26:52:15 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಮೂಲ - 22:53:33 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಹರ್ಷಣ - 07:01:52 ವರೆಗೆ, ವಜ್ರ - 27:34:34 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಭವ - 16:18:17 ವರೆಗೆ, ಬಾಳವ - 26:52:15 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಧನು
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:59:11
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:11:44
ಚಂದ್ರೋದಯ: 28:30:59
12    17
ತಿಥಿ: ದ್ವಾದಶಿ - 23:38:55 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ - 20:29:03 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಸಿದ್ಧಿ - 23:43:14 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಕೌಳವ - 13:18:46 ವರೆಗೆ, ತೈತುಲ - 23:38:55 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಧನು - 25:49:05 ವರೆಗೆ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:58:20
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:12:28
ಚಂದ್ರೋದಯ: 29:30:00
13    18
ತಿಥಿ: ತ್ರಯೋದಶಿ - 20:05:04 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಷಾಡ - 17:42:32 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ವ್ಯತಾಪತಾ - 19:35:05 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಗರಜ - 09:53:56 ವರೆಗೆ, ವಾಣಿಜ - 20:05:04 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಮಕರ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:57:28
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:13:11
ಚಂದ್ರೋದಯ: 30:22:00
14    19
ತಿಥಿ: ಚತುರ್ದಶಿ - 16:21:09 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಶ್ರಾವಣ - 14:44:42 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ವರಿಯಾಣ - 15:18:25 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಶಕುನಿ - 16:21:09 ವರೆಗೆ, ಚತುಷ್ಪಾದ - 26:28:52 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಮಕರ - 25:15:06 ವರೆಗೆ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:56:34
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:13:54
ಚಂದ್ರೋದಯ: ಚಂದ್ರೋದಯ ಇಲ್ಲ
15    20
ತಿಥಿ: ಅಮವಾಸ್ಯೆ - 12:38:17 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ - 11:47:02 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಪರಿಘ - 11:02:13 ವರೆಗೆ, ಶಿವ - ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ನಾಗವ - 12:38:17 ವರೆಗೆ, ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ - 22:50:47 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:55:41
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:14:38
ಚಂದ್ರೋದಯ: 07:06:59
1,2    21
ತಿಥಿ: ಪ್ರಥಮ - 09:07:48 ವರೆಗೆ, ದ್ವಿತೀಯ - 30:00:47 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಶತಭಿಷ - 09:01:23 ವರೆಗೆ, ಪೂರ್ವಭಾದ್ರಪದ - 30:39:10 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಶಿವ - 06:55:34 ವರೆಗೆ, ಸಿದ್ದಿ - 27:07:20 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಭವ - 09:07:48 ವರೆಗೆ, ಬಾಳವ - 19:30:41 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ - 25:11:55 ವರೆಗೆ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:54:45
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:15:20
ಚಂದ್ರೋದಯ: 07:46:00
3    22
ತಿಥಿ: ತೃತೀಯ - 27:27:28 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದ - 28:50:51 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಸಾಧ್ಯ - 23:45:37 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ತೈತುಲ - 16:39:19 ವರೆಗೆ, ಗರಜ - 27:27:28 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಮೀನ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:53:49
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:16:02
ಚಂದ್ರೋದಯ: 08:20:59
4    23
ತಿಥಿ: ಚತುರ್ಥಿ - 25:36:34 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ - 27:45:00 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಶುಭ - 20:57:10 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ವಾಣಿಜ - 14:26:16 ವರೆಗೆ, ವಿಷ್ಟಿ (ಭದ್ರ) - 25:36:34 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಮೀನ - 27:45:00 ವರೆಗೆ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:52:53
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:16:43
ಚಂದ್ರೋದಯ: 08:54:59
5    24
ತಿಥಿ: ಪಂಚಮಿ - 24:34:12 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಅಶ್ವಿನಿ - 27:27:18 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಶುಕ್ಲ - 18:46:44 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಭವ - 12:59:03 ವರೆಗೆ, ಬಾಳವ - 24:34:12 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಮೇಷ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:51:55
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:17:23
ಚಂದ್ರೋದಯ: 09:28:00
6    25
ತಿಥಿ: ಷಷ್ಠಿ - 24:23:05 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಭರಣಿ - 27:59:36 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಬ್ರಹ್ಮ - 17:16:30 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಕೌಳವ - 12:22:14 ವರೆಗೆ, ತೈತುಲ - 24:23:05 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಮೇಷ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:50:55
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:18:04
ಚಂದ್ರೋದಯ: 10:01:00
7    26
ತಿಥಿ: ಸಪ್ತಮಿ - 25:01:42 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಕೃತ್ತಿಕಾ - 29:19:27 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಇಂದ್ರ - 16:25:39 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಗರಜ - 12:36:27 ವರೆಗೆ, ವಾಣಿಜ - 25:01:42 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಮೇಷ - 10:15:18 ವರೆಗೆ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:49:56
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:18:45
ಚಂದ್ರೋದಯ: 10:37:00
8    27
ತಿಥಿ: ಅಷ್ಟಮಿ - 26:24:19 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ - ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ವೈಧೃತಿ - 16:10:28 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ವಿಷ್ಟಿ (ಭದ್ರ) - 13:38:01 ವರೆಗೆ, ಭವ - 26:24:19 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:48:57
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:19:25
ಚಂದ್ರೋದಯ: 11:16:59
9    28
ತಿಥಿ: ನವಮಿ - 28:21:40 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ - 07:20:15 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ವಿಷ್ಕುಂಭ - 16:24:45 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಬಾಳವ - 15:19:20 ವರೆಗೆ, ಕೌಳವ - 28:21:40 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ - 20:33:02 ವರೆಗೆ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:47:56
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:20:03
ಚಂದ್ರೋದಯ: 12:01:00
10    1
ತಿಥಿ: ದಶಮಿ - 30:42:19 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಮೃಗಶಿರ - 09:52:16 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಪ್ರೀತಿ - 17:00:41 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ತೈತುಲ - 17:29:50 ವರೆಗೆ, ಗರಜ - 30:42:19 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:46:55
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:20:42
ಚಂದ್ರೋದಯ: 12:48:59
11    2
ತಿಥಿ: ಏಕಾದಶಿ - ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಆರ್ದ್ರ - 12:44:04 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಆಯುಷ್ಮಾನ್ - 17:49:44 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ವಾಣಿಜ - 19:57:36 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:45:52
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:21:22
ಚಂದ್ರೋದಯ: 13:41:59
11    3
ತಿಥಿ: ಏಕಾದಶಿ - 09:14:15 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು - 15:44:10 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಸೌಭಾಗ್ಯ - 18:43:44 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ವಿಷ್ಟಿ (ಭದ್ರ) - 09:14:15 ವರೆಗೆ, ಭವ - 22:30:59 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ - 08:58:57 ವರೆಗೆ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:44:49
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:22:00
ಚಂದ್ರೋದಯ: 14:37:00
12    4
ತಿಥಿ: ದ್ವಾದಶಿ - 11:46:36 ವರೆಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಪುಷ್ಯ - 18:42:31 ವರೆಗೆ
ಯೋಗ: ಶೋಭನ - 19:35:38 ವರೆಗೆ
ಕರಣ: ಬಾಳವ - 11:46:36 ವರೆಗೆ, ಕೌಳವ - 25:00:08 ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ಋತು: ಶಿಶಿರ
ಶಕ ಸಂವತ್: 1944 ಶುಭಕೃತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್: 2079
Kali Samvat: 5123
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:43:46
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:22:38
ಚಂದ್ರೋದಯ: 15:33:00
The Panchang or panchangam holds a vital position in the study of Indian Astrology. It is counted as an important asset to get the best suitable dates for any auspicious occasion falling in the desired time duration, whether it?s house warming, marriage, job, etc. Panchang is always refered to find a holy moment for the beginning of a new era. At AstroSage, we bring you the monthly panchang to guide you through the opportune dates falling in your convenience. Here we go!

AstroSage on Mobile ALL MOBILE APPS

AstroSage TV SUBSCRIBE

   Buy Gemstones

   Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

   Buy Yantras

   Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

   Buy Navagrah Yantras

   Yantra to pacify planets and have a happy life .. get from AstroSage.com

   Buy Rudraksh

   Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com