• Varta Astrologers
 • Ravikishore
 • Esha
 • Poonam
 • Rakesh
 1. Lang :

Monthly Panchangam : [શ્રાવણ - ભાદ્રપદ (ભાદરવો)]

2079 , Vikram Samvat

ઑગસ્ટ, 2022 Panchangam for New Delhi, Indiaરવિવાર સોમવાર મંગળવાર બુધવાર ગુરૂવાર શુક્રવાર શનિવાર
3    31
તિથિ: તૃતીયા (ત્રીજ) - 28:20:06 સુધી
નક્ષત્ર: માઘ - 14:20:49 સુધી
યોગ: વરિયાન - 19:10:52 સુધી
કરણ: તૈતુલ - 15:43:40 સુધી, ગરજ - 28:20:06 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:41:31
સૂર્યાસ્ત: 19:13:03
ચંદ્રોદય: 07:45:00
4    1
તિથિ: ચતુર્થી (ચોથ) - 29:15:12 સુધી
નક્ષત્ર: પૂર્વ ફાલ્ગુની - 16:07:19 સુધી
યોગ: પરિઘ - 19:03:49 સુધી
કરણ: વાણિજ - 16:50:44 સુધી, વિષ્ટિ ભદ્ર - 29:15:12 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: સિંહ - 22:30:20 સુધી
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:42:05
સૂર્યાસ્ત: 19:12:22
ચંદ્રોદય: 08:41:00
5    2
તિથિ: પંચમી (પાંચમ) - પૂર્ણ રાત્રિ સુધી
નક્ષત્ર: ઉત્તર ફાલ્ગુની - 17:29:48 સુધી
યોગ: શિવ - 18:37:09 સુધી
કરણ: ભાવ - 17:33:03 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:42:40
સૂર્યાસ્ત: 19:11:40
ચંદ્રોદય: 09:37:00
5,6    3
તિથિ: પંચમી (પાંચમ) - 05:43:50 સુધી, ષષ્ટિ (છઠ્ઠ) - 29:42:30 સુધી
નક્ષત્ર: હસ્ત - 18:24:41 સુધી
યોગ: સિદ્ધ - 17:48:09 સુધી
કરણ: બાલવ - 05:43:50 સુધી, કૌલવ - 17:47:08 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:43:13
સૂર્યાસ્ત: 19:10:58
ચંદ્રોદય: 10:33:00
7    4
તિથિ: સપ્તમી (સાતમ) - 29:07:58 સુધી
નક્ષત્ર: ચિત્રા - 18:48:24 સુધી
યોગ: સાધ્ય - 16:34:00 સુધી
કરણ: ગરજ - 17:29:33 સુધી, વાણિજ - 29:07:58 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: કન્યા - 06:40:39 સુધી
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:43:48
સૂર્યાસ્ત: 19:10:14
ચંદ્રોદય: 11:31:00
8    5
તિથિ: અષ્ટમી (આઠમ) - 27:58:00 સુધી
નક્ષત્ર: સ્વાતિ - 18:37:58 સુધી
યોગ: શુભ - 14:52:18 સુધી
કરણ: વિષ્ટિ ભદ્ર - 16:37:30 સુધી, ભાવ - 27:58:00 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: તુલા
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:44:22
સૂર્યાસ્ત: 19:09:29
ચંદ્રોદય: 12:33:00
9    6
તિથિ: નવમી (નોમ) - 26:12:05 સુધી
નક્ષત્ર: વિશાખા - 17:51:49 સુધી
યોગ: શુક્લ - 12:41:34 સુધી
કરણ: બાલવ - 15:09:29 સુધી, કૌલવ - 26:12:05 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: તુલા - 12:06:43 સુધી
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:44:54
સૂર્યાસ્ત: 19:08:41
ચંદ્રોદય: 13:37:00
10    7
તિથિ: દશમી (દશમ) - 23:51:54 સુધી
નક્ષત્ર: અનુરાધા - 16:30:35 સુધી
યોગ: બ્રહ્મ - 10:01:47 સુધી
કરણ: તૈતુલ - 13:06:05 સુધી, ગરજ - 23:51:54 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: વૃશ્ચિક
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:45:29
સૂર્યાસ્ત: 19:07:54
ચંદ્રોદય: 14:45:00
11    8
તિથિ: એકાદશી (અગિયારસ) - 21:01:30 સુધી
નક્ષત્ર: જ્યેષ્ઠા - 14:37:23 સુધી
યોગ: ઇન્દ્ર - 06:54:42 સુધી, વૈધૃતિ - 27:24:01 સુધી
કરણ: વાણિજ - 10:30:08 સુધી, વિષ્ટિ ભદ્ર - 21:01:30 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: વૃશ્ચિક - 14:37:23 સુધી
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:46:03
સૂર્યાસ્ત: 19:07:05
ચંદ્રોદય: 15:54:59
12    9
તિથિ: દ્વાદશી (બારસ) - 17:47:06 સુધી
નક્ષત્ર: મૂળ - 12:17:53 સુધી
યોગ: વિશ્કુમ્ભ - 23:35:09 સુધી
કરણ: ભાવ - 07:26:49 સુધી, બાલવ - 17:47:06 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: ધનુ
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:46:35
સૂર્યાસ્ત: 19:06:16
ચંદ્રોદય: 17:00:59
13    10
તિથિ: ત્રયોદશી (તેરસ) - 14:16:46 સુધી
નક્ષત્ર: પૂર્વાષાઢા - 09:39:57 સુધી
યોગ: પ્રીતિ - 19:35:00 સુધી
કરણ: તૈતુલ - 14:16:46 સુધી, ગરજ - 24:28:32 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: ધનુ - 14:58:41 સુધી
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:47:10
સૂર્યાસ્ત: 19:05:25
ચંદ્રોદય: 18:02:00
14    11
તિથિ: ચતુર્દશી (ચૌદસ) - 10:39:55 સુધી
નક્ષત્ર: ઉત્તરાષાઢા - 06:53:09 સુધી, શ્રાવણ - 28:08:12 સુધી
યોગ: આયુષ્માન - 15:31:31 સુધી
કરણ: વાણિજ - 10:39:55 સુધી, વિષ્ટિ ભદ્ર - 20:52:15 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: મકર
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:47:43
સૂર્યાસ્ત: 19:04:33
ચંદ્રોદય: 18:55:00
15    12
તિથિ: પૂર્ણિમા (પૂનમ) - 07:06:53 સુધી, પ્રથમા (એકમ) - 27:48:25 સુધી
નક્ષત્ર: ધનિષ્ઠા - 25:36:23 સુધી
યોગ: સૌભાગ્ય - 11:33:20 સુધી
કરણ: ભાવ - 07:06:53 સુધી, બાલવ - 17:25:08 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: મકર - 14:49:56 સુધી
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:48:15
સૂર્યાસ્ત: 19:03:42
ચંદ્રોદય: 19:41:00
2    13
તિથિ: દ્વિતિયા (બીજ) - 24:55:17 સુધી
નક્ષત્ર: શતભિષ - 23:28:58 સુધી
યોગ: શોભન - 07:49:18 સુધી, અતિગંડ - 28:28:00 સુધી
કરણ: તૈતુલ - 14:18:02 સુધી, ગરજ - 24:55:17 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: કુંભ
પક્ષ: કૃષ્ણ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:48:49
સૂર્યાસ્ત: 19:02:48
ચંદ્રોદય: 20:19:59
3    14
તિથિ: તૃતીયા (ત્રીજ) - 22:37:32 સુધી
નક્ષત્ર: પૂર્વભાદ્રપદ - 21:56:23 સુધી
યોગ: સુકર્મા - 25:37:08 સુધી
કરણ: વાણિજ - 11:41:24 સુધી, વિષ્ટિ ભદ્ર - 22:37:32 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: કુંભ - 16:15:45 સુધી
પક્ષ: કૃષ્ણ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:49:21
સૂર્યાસ્ત: 19:01:53
ચંદ્રોદય: 20:55:00
4    15
તિથિ: ચતુર્થી (ચોથ) - 21:03:37 સુધી
નક્ષત્ર: ઉત્તરભાદ્રપદ - 21:07:17 સુધી
યોગ: ધૃતિ - 23:22:48 સુધી
કરણ: ભાવ - 09:44:39 સુધી, બાલવ - 21:03:37 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: મીન
પક્ષ: કૃષ્ણ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:49:55
સૂર્યાસ્ત: 19:00:58
ચંદ્રોદય: 21:26:59
5    16
તિથિ: પંચમી (પાંચમ) - 20:19:19 સુધી
નક્ષત્ર: રેવતી - 21:07:16 સુધી
યોગ: શૂળ - 21:48:43 સુધી
કરણ: કૌલવ - 08:35:02 સુધી, તૈતુલ - 20:19:19 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: મીન - 21:07:16 સુધી
પક્ષ: કૃષ્ણ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:50:27
સૂર્યાસ્ત: 19:00:00
ચંદ્રોદય: 21:59:00
6    17
તિથિ: ષષ્ટિ (છઠ્ઠ) - 20:26:39 સુધી
નક્ષત્ર: અશ્વિની - 21:57:55 સુધી
યોગ: ગંડ - 20:55:34 સુધી
કરણ: ગરજ - 08:16:35 સુધી, વાણિજ - 20:26:39 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: મેશ
પક્ષ: કૃષ્ણ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:50:59
સૂર્યાસ્ત: 18:59:03
ચંદ્રોદય: 22:30:59
7    18
તિથિ: સપ્તમી (સાતમ) - 21:23:03 સુધી
નક્ષત્ર: ભરણી - 23:35:59 સુધી
યોગ: વૃદ્ધિ - 20:40:43 સુધી
કરણ: વિષ્ટિ ભદ્ર - 08:49:04 સુધી, ભાવ - 21:23:03 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: મેશ
પક્ષ: કૃષ્ણ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:51:32
સૂર્યાસ્ત: 18:58:06
ચંદ્રોદય: 23:03:59
8    19
તિથિ: અષ્ટમી (આઠમ) - 23:01:22 સુધી
નક્ષત્ર: કૃતિકા - 25:53:45 સુધી
યોગ: ધ્રુવ - 20:58:25 સુધી
કરણ: બાલવ - 10:07:35 સુધી, કૌલવ - 23:01:22 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: મેશ - 06:07:06 સુધી
પક્ષ: કૃષ્ણ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:52:03
સૂર્યાસ્ત: 18:57:06
ચંદ્રોદય: 23:41:00
9    20
તિથિ: નવમી (નોમ) - 25:10:36 સુધી
નક્ષત્ર: રોહિણી - 28:39:53 સુધી
યોગ: વ્યાઘાત - 21:40:29 સુધી
કરણ: તૈતુલ - 12:02:54 સુધી, ગરજ - 25:10:36 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: વૃષભ
પક્ષ: કૃષ્ણ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:52:36
સૂર્યાસ્ત: 18:56:06
ચંદ્રોદય: 24:21:00
10    21
તિથિ: દશમી (દશમ) - 27:37:34 સુધી
નક્ષત્ર: મૃગશીર્ષા - પૂર્ણ રાત્રિ સુધી
યોગ: હર્ષણ - 22:37:19 સુધી
કરણ: વાણિજ - 14:22:44 સુધી, વિષ્ટિ ભદ્ર - 27:37:34 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: વૃષભ - 18:09:29 સુધી
પક્ષ: કૃષ્ણ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:53:07
સૂર્યાસ્ત: 18:55:05
ચંદ્રોદય: 25:06:00
11    22
તિથિ: એકાદશી (અગિયારસ) - પૂર્ણ રાત્રિ સુધી
નક્ષત્ર: મૃગશીર્ષા - 07:41:13 સુધી
યોગ: વજ્ર - 23:39:08 સુધી
કરણ: ભાવ - 16:53:27 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: મિથુન
પક્ષ: કૃષ્ણ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:53:39
સૂર્યાસ્ત: 18:54:04
ચંદ્રોદય: 25:56:00
11    23
તિથિ: એકાદશી (અગિયારસ) - 06:08:47 સુધી
નક્ષત્ર: આર્દ્રા - 10:44:43 સુધી
યોગ: સિદ્ધિ - 24:37:09 સુધી
કરણ: બાલવ - 06:08:47 સુધી, કૌલવ - 19:22:13 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: મિથુન
પક્ષ: કૃષ્ણ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:54:10
સૂર્યાસ્ત: 18:53:02
ચંદ્રોદય: 26:48:59
12    24
તિથિ: દ્વાદશી (બારસ) - 08:32:31 સુધી
નક્ષત્ર: પુનર્વસુ - 13:39:16 સુધી
યોગ: વ્યતાપતા - 25:24:27 સુધી
કરણ: તૈતુલ - 08:32:31 સુધી, ગરજ - 21:38:42 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: મિથુન - 06:56:57 સુધી
પક્ષ: કૃષ્ણ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:54:42
સૂર્યાસ્ત: 18:52:00
ચંદ્રોદય: 27:45:00
13    25
તિથિ: ત્રયોદશી (તેરસ) - 10:40:01 સુધી
નક્ષત્ર: પુષ્ય - 16:17:00 સુધી
યોગ: વરિયાન - 25:56:28 સુધી
કરણ: વાણિજ - 10:40:01 સુધી, વિષ્ટિ ભદ્ર - 23:35:57 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: કર્ક
પક્ષ: કૃષ્ણ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:55:13
સૂર્યાસ્ત: 18:50:55
ચંદ્રોદય: 28:41:59
14    26
તિથિ: ચતુર્દશી (ચૌદસ) - 12:26:09 સુધી
નક્ષત્ર: આશ્લેષા - 18:33:27 સુધી
યોગ: પરિઘ - 26:10:45 સુધી
કરણ: શકુની - 12:26:09 સુધી, ચતુષ્પદા - 25:10:25 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: કર્ક - 18:33:27 સુધી
પક્ષ: કૃષ્ણ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:55:43
સૂર્યાસ્ત: 18:49:52
ચંદ્રોદય: 29:38:59
15    27
તિથિ: અમાવાસ્યા (અમાસ) - 13:48:43 સુધી
નક્ષત્ર: માઘ - 20:26:54 સુધી
યોગ: શિવ - 26:06:33 સુધી
કરણ: નાગવ - 13:48:43 સુધી, કિન્સ્તુઘ્ના - 26:21:02 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
પક્ષ: કૃષ્ણ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:56:15
સૂર્યાસ્ત: 18:48:47
ચંદ્રોદય: ચંદ્રોદય નહીં
1    28
તિથિ: પ્રથમા (એકમ) - 14:47:26 સુધી
નક્ષત્ર: પૂર્વ ફાલ્ગુની - 21:57:17 સુધી
યોગ: સિદ્ધ - 25:43:54 સુધી
કરણ: ભાવ - 14:47:26 સુધી, બાલવ - 27:08:00 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: સિંહ - 28:16:20 સુધી
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:56:46
સૂર્યાસ્ત: 18:47:42
ચંદ્રોદય: 06:35:59
2    29
તિથિ: દ્વિતિયા (બીજ) - 15:22:49 સુધી
નક્ષત્ર: ઉત્તર ફાલ્ગુની - 23:05:05 સુધી
યોગ: સાધ્ય - 25:03:10 સુધી
કરણ: કૌલવ - 15:22:49 સુધી, તૈતુલ - 27:31:56 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:57:15
સૂર્યાસ્ત: 18:46:36
ચંદ્રોદય: 07:31:59
3    30
તિથિ: તૃતીયા (ત્રીજ) - 15:35:21 સુધી
નક્ષત્ર: હસ્ત - 23:50:34 સુધી
યોગ: શુભ - 24:04:26 સુધી
કરણ: ગરજ - 15:35:21 સુધી, વાણિજ - 27:33:03 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:57:47
સૂર્યાસ્ત: 18:45:29
ચંદ્રોદય: 08:28:59
4    31
તિથિ: ચતુર્થી (ચોથ) - 15:25:00 સુધી
નક્ષત્ર: ચિત્રા - 24:13:27 સુધી
યોગ: શુક્લ - 22:47:26 સુધી
કરણ: વિષ્ટિ ભદ્ર - 15:25:00 સુધી, ભાવ - 27:11:05 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: કન્યા - 12:04:52 સુધી
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:58:16
સૂર્યાસ્ત: 18:44:22
ચંદ્રોદય: 09:26:59
5    1
તિથિ: પંચમી (પાંચમ) - 14:51:12 સુધી
નક્ષત્ર: સ્વાતિ - 24:12:55 સુધી
યોગ: બ્રહ્મ - 21:11:30 સુધી
કરણ: બાલવ - 14:51:12 સુધી, કૌલવ - 26:25:13 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: તુલા
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:58:47
સૂર્યાસ્ત: 18:43:14
ચંદ્રોદય: 10:26:59
6    2
તિથિ: ષષ્ટિ (છઠ્ઠ) - 13:53:03 સુધી
નક્ષત્ર: વિશાખા - 23:47:57 સુધી
યોગ: ઇન્દ્ર - 19:15:47 સુધી
કરણ: તૈતુલ - 13:53:03 સુધી, ગરજ - 25:14:35 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: તુલા - 17:56:32 સુધી
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:59:16
સૂર્યાસ્ત: 18:42:06
ચંદ્રોદય: 11:30:00
7    3
તિથિ: સપ્તમી (સાતમ) - 12:29:47 સુધી
નક્ષત્ર: અનુરાધા - 22:57:55 સુધી
યોગ: વૈધૃતિ - 16:59:41 સુધી
કરણ: વાણિજ - 12:29:47 સુધી, વિષ્ટિ ભદ્ર - 23:38:40 સુધી
ચંદ્ર રાશિ: વૃશ્ચિક
પક્ષ: શુક્લ
ઋતુ: વર્ષા
શક સંવત: 1944 શુભકૃત
વિક્રમ સંવત: 2079
કાળી સંવત: 5123
સૂર્યોદય: 05:59:47
સૂર્યાસ્ત: 18:40:58
ચંદ્રોદય: 12:35:59
The Panchang or panchangam holds a vital position in the study of Indian Astrology. It is counted as an important asset to get the best suitable dates for any auspicious occasion falling in the desired time duration, whether it?s house warming, marriage, job, etc. Panchang is always refered to find a holy moment for the beginning of a new era. At AstroSage, we bring you the monthly panchang to guide you through the opportune dates falling in your convenience. Here we go!

AstroSage on Mobile ALL MOBILE APPS

AstroSage TV SUBSCRIBE

   Buy Gemstones

   Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

   Buy Yantras

   Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

   Buy Navagrah Yantras

   Yantra to pacify planets and have a happy life .. get from AstroSage.com

   Buy Rudraksh

   Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com