1. மொழி :

பிரதோஷ் விரதம் 2021 - பிரதோஷம் நாட்கள்

பிரதோஷ் உண்ணாவிரதம் நாட்கள் படி New Delhi, India

தேதி திருவிழாக்கள்
ஞாயிற்று கிழமை, 10 ஜனவரி பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)
செவ்வாய் கிழமை, 26 ஜனவரி பவுமா பிரதோச விரதம் (சுக்ல)
செவ்வாய் கிழமை, 09 பிப்ரவரி பவுமா பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)
புதன் கிழமை, 24 பிப்ரவரி பிரதோச விரதம் (சுக்ல)
புதன் கிழமை, 10 மார்ச் பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)
வெள்ளி கிழமை, 26 மார்ச் பிரதோச விரதம் (சுக்ல)
வெள்ளி கிழமை, 09 ஏப்ரல் பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)
சனி கிழமை, 24 ஏப்ரல் சனி பிரதோச விரதம் (சுக்ல)
சனி கிழமை, 08 மே சனி பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)
திங்கள் கிழமை, 24 மே சோமா பிரதோச விரதம் (சுக்ல)
திங்கள் கிழமை, 07 ஜூன் சோமா பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)
செவ்வாய் கிழமை, 22 ஜூன் பவுமா பிரதோச விரதம் (சுக்ல)
புதன் கிழமை, 07 ஜூலை பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)
புதன் கிழமை, 21 ஜூலை பிரதோச விரதம் (சுக்ல)
வியாழன் கிழமை, 05 ஆகஸ்ட் பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)
வெள்ளி கிழமை, 20 ஆகஸ்ட் பிரதோச விரதம் (சுக்ல)
சனி கிழமை, 04 செப்டம்பர் சனி பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)
சனி கிழமை, 18 செப்டம்பர் சனி பிரதோச விரதம் (சுக்ல)
திங்கள் கிழமை, 04 அக்டோபர் சோமா பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)
ஞாயிற்று கிழமை, 17 அக்டோபர் பிரதோச விரதம் (சுக்ல)
செவ்வாய் கிழமை, 02 நவம்பர் பவுமா பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)
செவ்வாய் கிழமை, 16 நவம்பர் பவுமா பிரதோச விரதம் (சுக்ல)
வியாழன் கிழமை, 02 டிசம்பர் பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)
வியாழன் கிழமை, 16 டிசம்பர் பிரதோச விரதம் (சுக்ல)
வெள்ளி கிழமை, 31 டிசம்பர் பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

* (கே) - கிருஷ்ண பக்ஷ பிரதோஷ் உண்ணாவிரதம்,(எஸ்) - சுக்லா பக்ஷா பிரதோஷ் உண்ணாவிரதம்

Pradosh Vrat is one of the sacred Hindu fasts in the Hindu Calendar, Pradosh fast, also known as Pradosham, is a bimonthly occasion dedicated to Lord Shiva. It is observed on the 13th day of the lunar fortnight. The day is entirely dedicated and devoted to the Supreme Lord, Shiva and Goddess Parvati. Pradosh Vrat is a sacred fast, symbolizing victory, courage, and removal of fear. AstroSage gives you a comprehensive list of Pradosham 2021 fast dates.

Pradosh Vrat: To Attain Moksha & Success

It is said that Lord Shiva is extremely generous during this time and bestows his devotees with prosperity and abundant happiness. If you follow Pradosh Vrat with dire dedication and devotion, all your desires and wishes would get fulfilled by the deity. Hence, devotees observe Pradosh fast for liberation (moksha) and salvation.

The Significance of Pradosh Vrat Katha (Story)

Pradosh fasting awakens your soul and helps you achieve outbound growth and happiness in your life. From removing your previous sins to finally helping you in facing problems, this Pradosh Vrat is everything you need to observe while struggling with tough times. If you are seeking for peace of mind and mental clarity, then this is the vrat that can give you prosperity, courage, and removal of fear.

Types of Pradosh Vrats

As per Hindu Panchang, Pradosh Vrat that falls on Monday is called Som Pradosh or Pradosham. Pradosh Vrat that observes on Tuesday is called Bhauma Pradosham. Pradosh Vrat when falls on Saturday is called Shani Pradosh. Of all the Pradosh Vrat, Soma Pradosh and Shani Pradosh are considered to be highly auspicious.

Pradosh Vrat Auspicious Tithi

The Pradosh vrat katha (story) is done in the evening on the trayodashi period of both fortnights, Shukla Paksha (waxing moon period) and Krishna Paksha (waning moon period). Trayodashi Tithi falls during Pradosh Kaal and begins after sunset.

After the sunset when Trayodashi Tithi and Pradosh time overlaps, then that time period is considered highly auspicious for worshiping Lord Shiva.

How to Observe Pradosh Vrat Vidhi and Pradosh Vrat Katha

If you follow Pradosh Vrat vidhi with dedication and devotion, then it benefits you physically, mentally and spiritually.

●  Shiva mantras, prayers and hymns are recited and chanted throughout the day
   ॐ नमः शिवाय
   Om Namah Shivaya
●  Shiva Linga is washed with water, milk, and honey
●  Indian Bael (Bilva leaves), flowers, and fruits are offered to invoke the Supreme Lord
●  Goddess Parvati, Ganesha, Nandi, Kartik (Skanda) also need to be worshiped
●  A lamp or a diya is lighted to worship the Lord
●  A Kalasha filled with water is placed on the clean cloth
●  Coconut and mango leaves are drawn inside the Kalasha
●  The kalasha needs to be covered with Darbha grass (Desmotachya bipinnata)
●  A lotus is placed over the pot
●  Sacred ash is given to all the people
●  Devotees need to apply sacred ash on their forehead.
●  To conclude the fast ceremony, a piece of cloth and a portrait of Lord Shiva are given to a Brahmin (the knower of Brahman or God) or a priest.

Note: Chanting Maha Mrityunjaya Mantra for 108 times during the Pradosh Vrat brings you prosperity and mental clarity.

AstroSage on Mobile ALL MOBILE APPS

AstroSage TV SUBSCRIBE

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Navagrah Yantras

Yantra to pacify planets and have a happy life .. get from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com