1. மொழி :

ஹனுமான் ஜெயந்தி 2021 தேதி மற்றும் முகூர்த்தம்

2021இல் ஹனுமான் ஜெயந்தி எப்போது?

27

ஏப்ரல், 2021

(செவ்வாய் கிழமை)

Hanuman Jayanti For New Delhi, India

பூர்ணிமா Tithi Begins at 12:46:12 on ஏப்ரல் 26, 2021
பூர்ணிமா Tithi Ends at 09:03:15 on ஏப்ரல் 27, 2021

வாருங்கள் 2021 ஆம் ஆண்டு ஹனுமான் ஜெயந்தி எப்போது என்று தெரிந்து கொள்வோம் அல்லது ஹனுமான் ஜெயந்தி 2021 ஆம் தேதி மற்றும் முகூர்த்தம்.

Hanuman Jayanti is celebrated as the birthday of Lord Hanuman. On this day, the devotees keep fast. Every year, Hanuman Jayanthi occurs on the full moon day of the Hindu month Chaitra. At some places, Hanuman Jaynti is celebrated on the fourteenth day of the dark fortnight in the Hindu month Kartik.

Fasting & Worship Procedure

You must be wondering how to celebrate Hanuman Jayanti. So, find the Vrat (fasting) and Puja Vidhi (worship rituals) below:

1.  In this fast, the Tatkalik Tithi (Ratrivyapini) is taken.
2.  On the night before the fast, sleep on the floor after remembering Ram-Sita and Hanuman.
3.  After waking up early, once again remember Ram-Sita and Hanuman.
4.  Take shower and get ready quite early in the morning.
5.  Now, take Sankalp for the Vrat with water in hand.
6.  After that, sit close to the east direction posited idol or picture of Lord Hanuman. Face toward east or north while sitting.
7.  Pray to the Lord Hanuman in the most polite possible way.
8.  Further, worship him following all the rituals of Shodashopachar (the 16 rites).

Legend

Anjana was an Apsara, she took birth on earth due to a curse. She could only get rid of this curse after giving birth to a son. According to the Valmiki Ramayana, the father of Hanuman was Kesari, the King of the place Sumeru. Kesari was the son of Brihaspati. Anjana prayed to Shiva for 12 long years in the desire of a son. As a result, she got Hanuman. It is believed that Hanuman is the incarnation of Shiva.

May you get blessed by the Lord Hanuman on Hanuman Jayanthi.

Happy Hanuman Jayanti!

AstroSage on Mobile ALL MOBILE APPS

AstroSage TV SUBSCRIBE

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Navagrah Yantras

Yantra to pacify planets and have a happy life .. get from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com